Werk kan onze mentale gezondheid positief en negatief beïnvloeden. Zo kan werk een bron van energie en plezier zijn, maar ook een risicofactor (bijvoorbeeld als je veel stress ervaart).

In positieve zin biedt werk: inkomen, structuur, activiteiten, sociale contacten, identiteit en status, activiteit en bescherming tegen depressie. De positieve effecten van werk op je mentale gezondheid, hangen samen met de mate waarin je werkgeluk ervaart.
Erasmus zei: ‘Zijn wie je bent, dat is geluk.’ Wij maken daarvan: ‘Kunnen zijn wie je bent op je werk, dat is (werk)geluk.’ 😊

Wat je gelukkig maakt in en op je werk, is voor iedereen anders. De een wordt gelukkig van vaste patronen, de ander van veel afwisseling. De factoren die invloed hebben op werkgeluk, hangen ook vaak samen met de oorzaken van werkstress.

 • De relatie met de leidinggevende = > leiderschap-op-maat ervaren
 • Werkdruk => balans in ontspanning, prestaties leveren en waardering krijgen
 • Werkcultuur => sociaal contact en verbondenheid met collega’s
 • Mate van autonomie => zelf beslissingen nemen over je werk
 • Mogen zijn wie je bent => inclusie en sociale veiligheid ervaren*
 • Mogen doen wat van waarde is => je nuttig voelen en voldoening ervaren

*Medewerkers die hun organisatie of team als inclusief benoemen, zijn meer tevreden over hun werk, dan medewerkers die dit niet doen. Zij geven aan gelukkiger te zijn. Daardoor is er minder verzuim en zijn er dus ook minder maatschappelijke kosten (Nederlandse InclusiviteitsMonitor).

 • Langere tijd achter elkaar te veel werken
 • Een gebrek aan zelfstandigheid of juist aan structuur
 • De werkomgeving past niet bij wat jij nodig hebt
 • Je kan niet jezelf zijn
 • Je wordt niet gezien voor je talenten
 • Je hebt de hele tijd het gevoel dat je tekort schiet
 • Je wordt gepest, geïntimideerd of genegeerd
 • Privé-omstandigheden
 • Lagere productiviteit
 • Vermoeidheid en concentratieverlies
 • Moeite hebben met veranderingen
 • Irritatie richting collega’s
 • Aanhoudend gevoel van ontevredenheid
 • Verslechtering van je zelfbeeld
 • Depressieve gevoelens

van de Nederlanders ooit in zijn leven te maken krijgt met een psychische kwetsbaarheid

mensen in de werkende leeftijd een psychische aandoening heeft

van het verzuim veroorzaakt wordt door psychische klachten