Cijfers neurodivergentie & ervaring op werkvloer

In Kaart (www.inkaart.org) is een samenwerking tussen de VU, RUG, UVA, het Nederlands Autisme Register, belangenverenigingen en ervaringsdeskundigen met neurodivergentie zoals (een vermoeden van) ADHD, autisme, DCD, dyslexie en mensen met verstandelijke en/of visuele beperkingen. Zij verzamelen ervaringen van een brede groep mensen. Met deze ervaringen wordt wetenschappelijke onderzoek gedaan en belangenbehartiging ondersteund. In het voorjaar van 2024 gaan zij onderzoek doen naar stigma in opleiding en werk. Projectleider Franca Leeuwis vertelt over de ontwikkelingen en tussentijdse resultaten van In Kaart.

Belangrijkste thema’s op de werkvloer

“In Kaart wil onderzoek doen dat relevant is voor mensen met een neurodivergent brein, zoals o.a. ADHD, dyslexie of DCD. Om na te gaan welke thema’s op de werkvloer en in opleiding voor hen het meeste spelen, hebben we dit jaar een poll uitgezet. Uit deze poll kwam dat men “bewustzijn en kennis over neurodivergentie en beperkingen bij collega’s en leidinggevende/ docenten en medeleerlingen of studenten” het belangrijkste onderwerp vond, zowel in werk als opleiding. Daarnaast vond men in werk “ervaren ondersteuning van leidinggevende en collega’s bij uitdagingen en behoeften” belangrijk. Tenslotte gaven mensen aan dat “bewustzijn en kennis van de positieve kanten van neurodivergentie op de werkvloer” een belangrijk onderwerp is, in werk.

Uit onze tussentijdse resultaten blijkt dat 85% van de deelnemers voordelen ervaren van hun diagnose(s). Deelnemers konden de vraag “Ervaart u voordelen van de diagnose(s)” beantwoorden met ‘ja/nee/weet ik niet of wil ik niet zeggen’. 145 deelnemers (16 jaar en ouder) beantwoordden de vraag.

Binnenkort gaan we met onderzoekers om de tafel om, mede op basis van de poll, de vragenlijst over stigma in opleiding en werk samen te stellen. Zo hebben ervaringsdeskundigen en deelnemers een grote invloed op het onderzoek dat we doen.

Deelnemen aan het onderzoek

Deelnemen aan In Kaart betekent dat je online een vragenlijst invult als je je inschrijft. Daarnaast krijg je elk voorjaar een uitnodiging voor het invullen van een themalijst. Komend voorjaar is dat het thema ‘stigma in opleiding en werk’. Deelnemers van In Kaart krijgen geregeld persoonlijke terugkoppelingen.

Inzicht in jezelf

Deelnemers die de lijst over stigma dit voorjaar invullen, krijgen direct na het invullen ook een terugkoppeling over zichzelf ten opzichte van de ingevulde lijst tijdens het inschrijven. Zo krijgen deelnemers meer inzicht in zichzelf. Dit was een wens van ervaringsdeskundigen die we hebben verwerkt in onze werkwijze.

Ook meedoen aan de vragenlijst over stigma in opleiding en werk? Schrijf je dan in bij In Kaart: aanmelden 16 jaar en ouder. Als je de inschrijfvragenlijst invult, ontvang je de themalijst over stigma dit voorjaar in je email.”

Meer informatie? Kijk op www.inkaart.org of mail naar inkaart@vu.nl

  • Gast de deur zitten, waar je meer last kunnen hebben van langslopende en pratende collega’s. Zoek bij voorkeur een plekje meer achterin.
  • Zet alle notificaties uit van je e-mail, agenda, Teams en telefoon. Kijk op momenten die jou uitkomen of je nog nieuwe berichten hebt.
  • Als er iemand jarig is, ga dan niet langs als iedereen er staat te praten, maar ga eerder of later even langs. Het is minder gezellig, maar wel beter voor jou.
  • Staat het raam open en heb je last van het geluid, vraag dan aan je collega’s of ze okay zijn dat het raam dicht gaat.
  • Heb je last van flikkerend zonlicht, doe dan de zonwering dicht.
  • Geef aan je collega’s aan waar je last van hebt, zodat ze weten hoe ze rekening met je kunnen houden. Mijn ervaring is dat hoe opener je erover bent, hoe makkelijker het is voor iedereen. De meeste van mijn collega’s houden er niet bewust rekening mee. Maar als ik aangeef dat ik ergens last van heb, dan hebben ze daar wel meteen begrip voor.