Onbeperkte Denkers: werkend Nederland inclusiever maken

We geloven dat ieder mens talenten heeft en naar vermogen een bijdrage wil leveren. We zetten ons in voor een samenleving waarin ruimte is voor ieders talent, zonder uitzondering. Omdat iedereen een eerlijke kans op werk en ontwikkelingsperspectief verdient. Daarom hebben we de beweging Onbeperkte Denkers opgezet. Om met elkaar de werkomgeving in heel Nederland inclusiever te maken.

Onze visie

We creëren bewustwording en beweging in organisaties om inclusief werkgeverschap te stimuleren. Met een frisse en concrete aanpak. Door niet óver mensen te praten, maar samen mét hen en alle collega’s de echte beweging te maken. Onze visie laat zich samenvatten in drie woorden: bewustwording, inspiratie en activatie. Deze elementen komen steeds terug in onze aanpak en interventies.

Onze aanpak

Binnen organisaties maken we diversiteit en inclusie zichtbaar en bespreekbaar. We verschaffen inzicht in (voor)oordelen en waar deze vandaan komen. En: hoe hiermee om te gaan. We laten zien in cijfers en praktijkverhalen wat inclusie en diversiteit oplevert: creativiteit, innovatie, wendbaarheid, tevredenheid, loyaliteit en geluk. We laten zien hoe je zelf het verschil kunt maken. Door verantwoordelijkheid te nemen. Door ‘anders’ zijn of denken normaal te vinden en te beseffen dat iedereen erbij hoort. In de samenleving en op de werkvloer. Door te denken in mogelijkheden en talenten, in plaats van in beperkingen. Door onbeperkt te denken en onbeperkt te doen!