Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een neurodivergent brein of hersenaandoening. Vaak denken mensen bij hersenaandoeningen aan (niet-aangeboren) hersenletsel. Maar ook dementie, de ziekte van Parkinson, een beroerte, migraine, MS en nog veel meer vallen onder de noemer hersenaandoening. Onder neurodivergente breinen verstaan we varianten zoals bijvoorbeeld autisme, bipolariteit, ADHD, dyslexie, dyscalculie, epilepsie en meer. Bron: RIVM

1 op de 3 mensen in Nederland die kunnen werken, heeft een chronische ziekte, aandoening of neurodivergente breinvariant. 

Slechts 50 procent van hen heeft een baan.
Kunnen (blijven) werken met een neurodivergente breinvariant of hersenaandoening begint met het hebben van een veilige & gezonde werkomgeving, begrip en steun van leidinggevenden en collega’s. Zo neemt het risico op instroom in de WIA met 49% af bij meer sociale steun vanuit het werk. Bron: SGF

De gevolgen van een hersenaandoening kunnen ertoe leiden dat werken niet meer vanzelfsprekend is.
De gevolgen kunnen zichtbaar en onzichtbaar zijn.

Voorbeelden van zichtbare gevolgen kunnen zijn:
motorische beperkingen of afasie.
Voorbeelden van onzichtbare gevolgen kunnen zijn:
vermoeidheid, een verstoorde prikkelverwerking, veranderingen in emoties, of cognitieve problemen.

De onzichtbare gevolgen zijn meestal het moeilijkst. Vooral als andere mensen die gevolgen niet goed begrijpen. Ze kunnen niets aan je zien. Dit kan je re-integratie lastig maken.

Slechts 40% van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel, die werkzaam waren voor het letsel optrad,
is na 2 jaar weer aan het werk.
Bron: richtlijn NAH & arbeidsparticipatie, 2017

Uit onderzoek in opdracht van Hoofdpijnnet blijkt dat naar schatting 15 procent van de bevolking leidt aan migraineaanvallen.

Het onvoorspelbare, aanvalsgewijze karakter bij migraine en clusterhoofdpijn, heeft een grote impact op het leven van mensen met deze aandoeningen. 

Mensen met neurodivergente breinvarianten of hersenaandoeningen hebben over het algemeen op de werkvloer het meest behoefte aan begrip, flexibiliteit en ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van een prikkelarme omgeving.