Gebruik het talentprofiel om voor jezelf en anderen inzichtelijk te maken waar jij goed in bent en blij van wordt. Wat heb jij nodig om jouw talenten optimaal tot bloei te laten komen?

Bespreek in groepjes van 3 of 4 collega’s elkaars talentprofiel en geef elkaar feedback. Wat is herkenbaar? Waar zijn vragen over? Wat zijn jullie overeenkomsten en verschillen? En: welke acties ondernemen jullie om elkaars talenten (nog) beter tot bloei te laten komen?